Predná hora (10-18. Máj 2003)

Login

Pohľad z okna
Sobota 10. máj 2003 14:39:49Pohľad do okna
Sobota 10. máj 2003 14:42:42Gajana
Nedeľa 11. máj 2003 10:11:09Kubo - anglický plnokrvník
účastník Veľkej Pardubickej
Nedeľa 11. máj 2003 10:30:50Šarkan
Nedeľa 11. máj 2003 11:07:17Molly
Nedeľa 11. máj 2003 11:12:54Biely a čierny kôň
(Domino a Miša)
Nedeľa 11. máj 2003 11:50:25Čierny a biely kôň
(Miša a Domino)
Nedeľa 11. máj 2003 12:03:39Stromček zhora
Nedeľa 11. máj 2003 14:24:14Zuzka čistí Domina
Nedeľa 11. máj 2003 16:36:18Zuzka ešte stále čistí Domina
Nedeľa 11. máj 2003 16:37:28Zuzka na Dominovi
Nedeľa 11. máj 2003 16:59:27Zuzka sa učí jazdiť
Nedeľa 11. máj 2003 17:01:21A otáčať
Nedeľa 11. máj 2003 17:04:12Domino prišiel zapózovať
Nedeľa 11. máj 2003 17:26:43a kráčame ďalej
Nedeľa 11. máj 2003 17:26:58Oblúkom zmeniť smer
Nedeľa 11. máj 2003 17:37:06a kráčame opačným smerom
Nedeľa 11. máj 2003 17:38:17Marek čistí Mirnu
Nedeľa 11. máj 2003 18:00:28Marek ešte stále čistí Mirnu
Nedeľa 11. máj 2003 18:01:01Mirna pozerá po Markízovi
Nedeľa 11. máj 2003 18:13:23Marek sa učí jazdiť
Nedeľa 11. máj 2003 18:22:25a učí
Nedeľa 11. máj 2003 18:25:35a učí ...
Nedeľa 11. máj 2003 18:27:02Otravná unudená \"pubertiačka\" Megan
Nedeľa 11. máj 2003 18:34:59
Nedeľa 11. máj 2003 18:39:45Marek prichádza
Nedeľa 11. máj 2003 18:43:55Marek točí seba aj Mirnu
Nedeľa 11. máj 2003 18:55:11Učiteľ, kôň a žiak
Nedeľa 11. máj 2003 19:03:09Markíz (nie Markíza)
Nedeľa 11. máj 2003 19:13:10Gajana robí mŕtvolku
Pondelok 12. máj 2003 09:22:31Svet je nádherný
Pondelok 12. máj 2003 09:24:59Markíz so svojimi predstavami o čistote
Pondelok 12. máj 2003 12:15:13
Pondelok 12. máj 2003 12:15:17Váľajúci sa Šarkan 1/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:24Váľajúci sa Šarkan 2/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:27Váľajúci sa Šarkan 3/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:31Váľajúci sa Šarkan 4/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:37Váľajúci sa Šarkan 5/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:41
Pondelok 12. máj 2003 12:15:44Váľajúci sa Šarkan 6/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:50Váľajúci sa Šarkan 7/7
Pondelok 12. máj 2003 12:15:55Fijalky?
Utorok 13. máj 2003 12:54:13Čo ostalo z dažďa
Utorok 13. máj 2003 13:02:36Boj
(žrebčín na Veľkej lúke)
Utorok 13. máj 2003 13:25:04Turista
Utorok 13. máj 2003 15:04:47Nájdi motýľa
Utorok 13. máj 2003 15:08:57Drevený turniket pod Muránskym hradom
Utorok 13. máj 2003 15:10:39Turniket na ceste na hrad
Utorok 13. máj 2003 15:11:00Turista na schodoch
Utorok 13. máj 2003 15:13:00Ktoré je samček a ktoré samička?
Utorok 13. máj 2003 17:09:31Markíz pasúci sa
voľne na lúke
Streda 14. máj 2003 13:55:14Poník Jerry (nie oslík)
Streda 14. máj 2003 13:56:25Kone v prírode
Streda 14. máj 2003 13:58:31
Streda 14. máj 2003 14:10:15Aj listy sú chutné
Streda 14. máj 2003 14:11:23aj stromy
Streda 14. máj 2003 14:11:55Šarkan žerie listy
Streda 14. máj 2003 14:12:04Gajana a Megan
Streda 14. máj 2003 14:12:53Kto by jedol stále len trávu?
Streda 14. máj 2003 14:13:01Kosačky
Streda 14. máj 2003 14:14:44Molly a Lora
(podobnosť čiste náhodná)
Streda 14. máj 2003 14:14:53Domino
Streda 14. máj 2003 14:16:48Mňam! To je dobré!
Streda 14. máj 2003 14:17:15Žirafa
Streda 14. máj 2003 14:18:12Mimo ohrady je lepšie
Streda 14. máj 2003 14:52:21Sloboda
Streda 14. máj 2003 15:28:30Dva kone na lúke
Streda 14. máj 2003 15:29:29Sloboda II
Streda 14. máj 2003 15:29:55Prechádzka na koňoch
Štvrtok 15. máj 2003 15:58:23
Štvrtok 15. máj 2003 16:00:30Cval
Štvrtok 15. máj 2003 16:00:50V rade za sebou
Štvrtok 15. máj 2003 16:03:18
Štvrtok 15. máj 2003 16:03:23Aj na lúke sa dobre váľa
Piatok 16. máj 2003 18:12:24Ja si tu trošku odpočiniem
Sobota 17. máj 2003 09:45:40Odpočívajúca Gajana
Sobota 17. máj 2003 09:46:47Godiva sa pridala ku Gajane
Sobota 17. máj 2003 09:56:42Ideme na výlet
Sobota 17. máj 2003 11:55:04Smer lazy
Sobota 17. máj 2003 11:55:13Marek na Molly
Sobota 17. máj 2003 11:55:29V pozadí Kráľova hoľa
Sobota 17. máj 2003 12:05:53Kvietoček
(detail)
Sobota 17. máj 2003 12:41:20
Sobota 17. máj 2003 12:51:08
Sobota 17. máj 2003 12:56:32
Sobota 17. máj 2003 13:01:55Mary beží do ohrady
Sobota 17. máj 2003 16:37:28Molly kráča do ohrady
Sobota 17. máj 2003 16:38:50Koníky v ohrade
Sobota 17. máj 2003 16:39:03Molly zatáča do ohrady
Sobota 17. máj 2003 16:39:08Markíz si našiel druhé stádo
Nás
Sobota 17. máj 2003 17:17:02Súperenie
Sobota 17. máj 2003 17:37:04Mladí žrebci
Sobota 17. máj 2003 17:46:59Uhryznúť!
Nech je jasné kto je pánom.
Sobota 17. máj 2003 17:47:04Boj pokračuje
Sobota 17. máj 2003 17:47:10Miša
Nedeľa 18. máj 2003 09:41:39Zuzka hladí Gajanu
Nedeľa 18. máj 2003 09:44:12Gajana
(portrét z profilu)
Nedeľa 18. máj 2003 09:45:29Ty nie si Miška
Nedeľa 18. máj 2003 10:01:19Marek a Miša
Nedeľa 18. máj 2003 10:08:37
Nedeľa 18. máj 2003 10:09:50


..