Predná Hora

Login

Predná hora (10-18. Máj 2003)
Predná Hora - August 2004
Predná Hora - Máj 2005
Prvý trail na koni - Predná Hora Jún 2005
Predná Hora - Predĺžený Víkend (júl 2005)
Predná Hora - 10.-18. september 2005
Predná Hora - Január 2006 (20.-29.1.2006)
Predná Hora (4.-9. máj 2006)
Predná Hora (7.-9. júl 2006)
Predná Hora a Trail (28. apríl - 1. máj 2007)
Predná Hora a Trail - mobil (28. apríl - 1. máj 2007)
Predná Hora mobilom (5.-8. júl 2007)
Predná Hora (5. júl 2007)
Predná Hora (7.-8. júl 2007)
Muránska Huta - nový domov (25.-26. február 2008)
Predná Hora a cesta (8.-11. máj 2008)
Týždeň v Muránskej Hute (4.-12. júla 2008)..
2008 September 12-13 Spolocna Dovolenka
2009 Maj 08-11 Muranska Huta Rytierovci
2009 Maj 12 Tunel