Program tell

     Tell je program na posielanie správ prihláseným (ale aj neprihláseným) používateľom na lokálnom alebo vzdialenom počítači. Má široké možnosti konfigurácie, ale aj požitia. Vychádza zo štandardu starého programu tell používaného na UNIXoch. Moja varianta programu tell je s originálom kompatibilná, ale rozšíruje pôvodný protokol o nové prvky. Pritom v čo najväčšej miere zachováva obojstrannú kompatibilitu.


Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 5897 Marek Zelem