Program computer

     Program computer slúži na vzdialené ovládanie servera v spolupráci s programom tell. Príkazy vo forme slovenských, prípadne anglických, viet odoslané pomocou programu tell na adresu computer@server vykoná program computer. Computer je zložený z modulov, ktoré môžu ovládať rôzne časti systému.

     Jedným z takýchto užitočných modulov je budík, ktorý umožňuje nastaviť si budík pomocou príkazu tell, napríklad: tell computer "nastav budik na 13:00".


Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 4337 Marek Zelem