Program mailsort

     Program slúži na triedenie elektronickej pošty, ktorá Vám prichádza, v čase jej príchodu podľa rôznych kritérií. Podporuje aj jej ďalšie automatické spracovanie pomocou iných programov.

     
mailsort ver.1.1


mailsort ver.2.0
 • O programe
  • Vznikol na základe výhrad voči starému mailsortu a voči procmailu
  • Inšpirovaný starým mailsortom a procmailom
 • Charakteristika
  • Lepšie zamykanie (lockovanie)
  • Lepšia konfigurovateľnosť
  • Použitie regexpov
  • Zatial neodladené - nebol čas ;-(
 • Program (Download)
 • Príklad

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 4163 Marek Zelem