Program mailsort ver.1.1 - návod na použitie

     Program slúži na triedenie elektronickej pošty, ktorá Vám prichádza, v čase jej príchodu podľa rôznych kritérií. Podporuje aj jej ďalšie automatické spracovanie pomocou iných programov.

  • Vo Vašom adresári musí byť súbor .forward , ktorý musí obsahovať tento riadok:
    |/usr/local/bin/mailsort
    
  • Tiež musíte mať vo svojom adresari súbor .mailsortrc v ktorom je napísaný algoritmus triedenia Vašej pošty. Všetky príkazy začínajú od začiatku riadku. Prázdne riadky a riadky začínajúce znakom '#' sa ignorujú.
  • Syntax je pochopiteľná z príkladu v ktorom je aj podrobne popísaná syntax. Tento príklad berte iba ako príklad a prepíšte si ho podľa svojich potrieb.
  • Dôležité upozornenie: Pri prihlasovaní sa objavuje správa "You have new mail" iba ak sa pošta dostane do INBOXu.
  • Ak máte záujem naprogramovať si vlastné automatické odpovedače na niektoré maily, tak ma prosím kontaktujte, lebo programy, spusťané cez |,:, alebo ! majú svoje špecifiká a podpory pre spracovanie hlavičky, takže si ušetríte robotu s identifikáciou a podobne a zároveň tak pomôžete určiť ďalší smer vývoja tohoto programu.
Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 2389 Marek Zelem