Program tell - používateľská príručka

tell(1)				  Tell verzia 2.1 [26.10.1997] (C) Marek Zelem
 
  Meno
   tell - posli odkaz inemu uzivatelovi

  Syntax
   tell [@] "text" [tty]
    alebo
   tell [-i] [-f ] [@] . [tty]
 
  Popis
   Tell prikaz posle spravu "text" inemu uzivatelovi - - na serveri
   specifikovanom . Pokial sa neuvedie, posiela
   spravu uzivatelovi s login menom na danom serveri (odkial je
   tell prikaz zadany).

   Ked je prikaz zavolany, posle spravu uzivatelovi v podobe 

   text odkazu

   Ak chcete poslat spravu tell-om uzivatelovi, ktory je viackrat
   nalogovany, argument tty by mal byt pouzity, aby sa sprava poslala na
   spravne tty (teda do okna, do ktoreho si zelate aby sprava prisla). 
   Inac bude sprava poslana do tty (na terminal) s najmensim idle - cas
   uplynuty od posledneho stlacenia klavesu - a to nemusi vzdy zodpovedat
   prave aktualnemu terminalu, s ktorym pracuje. Napriklad
   niektorym programom idle time narasta napriek tomu, ze s nimi
   momentalne pracujete (vid. Joe's editor).
   Ak ako argument tty napisete '*' (pozor apostrofi alebo uvodzovky su
   nutne) alebo \* tak bude sprava poslana na vsetky terminaly na ktorych
   je adresat prihlaseny. Tuto moznost pouzivajte len v krajnych situaciach,
   lebo nieje velmi prijemna pre adresata.

   Preferencie vypisu sprav poslanych tell-om do niektoreho z momentalne
   prihlasenych okien si mozete zmenit konfiguracnym suborom .tellrc (vid.
   nizsie).
   
   Vypis sprav na terminal mozete zakazat pouzitim mesg prikazu.


   Dalsi sposob pouzitia tell-u je podobny funkcii programu mail, ale v
   tomto pripade je telo odkazu vypisane na terminal a nie do suboru
   (samozrejme pri zapnutom logovani odkazov nastavenom v konfiguracnom
   subore aj do suboru), t.j.:

   tell [@] . [tty]

   Po zadani tohto prikazu mozete pisat niekolkoriadkovu spravu, ktoru
   ukoncite napisanim bodky '.' na zaciatku samostatneho riadku 
   a odenterovanim resp. stlacite Ctrl d na zaciatku samostatneho riadku
   alebo dvakrat za sebou Ctrl d po skonceni tela odkazu.

   Ak pouzijete prepinac -i v tomto rezime, tak funkcia tell-u je takmer
   zhodna s funkciou write, teda po kazdom odriadkovani (stlaceni ET), sa
   posle riadok textu uzivatelovi .

   Prepinac -f sposobi, ze sa text spravy nebude citat zo
   standardneho vstupu (z klavesnice), ale zo suboru . Kombinacia
   s parametrom -i je povolena, ale poradie parametrov musi byt dodrzane.

   Parameter tty ma obdobny vyznam. (vid. hore)

-------------------------------------------------------------------------------

Posielanie sprav skupinam uzivatelov

   Tell Vam umoznuje posielat spravy viacerym uzivatelom naraz a to dvoma
   sposobmi. Z prikazoveho riadku zadanim uzivatelov za sebou, oddelenych
   ciarkami (za ciarkou nesmie byt medzera!): 

    tell [@],[@],[@]... "text"

   alebo nadefinovanim skupin uzivatelov v subore .aliases vo Vasom domov-
   skom adresari.

   - popis suboru $HOME/.aliases
   Znak '#' na prvej pozicii v riadku znamena, ze sa jedna o poznamku
   a tento riadok bude pri spracovavani suboru ignorovany.

   Struktura suboru je nasledovna ->

   group_a: [@],[@],[@],...
   group_b: [@],[@],...
   group_c: [@],[@],[@],...


   priklad - obsah suboru $HOME/.aliases

    # user aliases

    # kamarati
    kamosi: kubiki, arnie@decef, www,elem, sosyk
    ircaci: vix,www,mosnymar@decef

    # kamos, ktoreho adresu nikdy neviem naspamat a som lenivy ju pisat
    kozo: jvajda@ns.somi.sk

    # dolezite 'osoby'
    operator: www, marek, strider, dedo

   Uzivatelia patriaci jednej skupine musia byt zapisani za sebou, t.j.
   v jednom riadku.

   Posielanie sprav skupine uzivatelov sa nelisi od bezneho pouzivania
   tellu, iba namiesto uvedieme meno skupiny, napr.:

    tell ircaci "tak co pivari, kedy ideme na irc?"

   Vysledkom tohto prikladu bude zaslanie odkazu (uvedeny v uvodzovkach)
   dvom uzivatelom na lokalnom stroji (s login menom vix a www) a tretiemu
   uzivatelovi - mosnymar@decef.

   Pri posielani odkazu tell-om sa najskor spracovava subor .aliases
   vo Vasom homedir-e a az potom globalny alias subor /etc/user.aliases
   Ak teda existuje subor $HOME/.aliases, tak mena skupin rovnakeho mena
   ako skupiny uvedenej v /etc/user.aliases nahradia lokalne aliasy.

   Vnaranie aliasov je povolene. To znamena, ze pri definicii novej
   skupiny sa moze vyskytnut meno uz existujucej skupiny (alebo skupiny,
   ktora este len bude definovana) a ta sa automaticky rozvinie do skupiny
   uzivatelov.

   Pri definicii aliasov by nemal nastat pripad, ze jeden alias ukazuje
   na druhy, ktory sa uz nanho odkazuje (aj prostrednictvom ineho aliasu),
   aby nenastala slucka.

-------------------------------------------------------------------------------
Konfiguracia tell-u

   Format vypisu sprav, automaticke logovanie (zapis doslych a vyslanych
   sprav do suboru), povolenie escape sekvencii, preferencie vypisu odkazov
   pri viacnasobnom nalogovani a podobne si mozete upravit konfiguracnym 
   suborom .tellrc ulozenom vo Vasom domovskom adresari. Ak subor .tellrc
   sa vo Vasom homedir-e nenachadza, pouzije sa standardne konfiguracny
   subor /etc/user.tellrc

   Struktura suboru nie je uplne volna, pretoze pri zamene poradia
   "prikazov" v subore moze dojst k ich ignorovaniu nakolko je subor
   spracovavany tellom sekvencne zvrchu az po koniec. Konfiguracny
   subor sa interpretuje aj pri posielani sprav tell-om aj pri ich
   prijimani. Jednotlive riadky maju format
           -> prikaz: parametre prikazu
   Pokial parametre prikazu nie su vyhradenym slovom, tak sa uvadzaju
   v uvodzovkach. Opatovne vyskytnutie sa prikazu v konfiguracnom
   subore zrusi povodne nastavenie a nahradi ho novym.

  Priklad konfiguracneho suboru $HOME/.tellrc s naslednym vysvetlenim
   jednotlivych poloziek:

   # Konfiguracny subor k tellu

   #format:    "\n\t%u@%h\7\n%s\n"
   #format:    "\n\t%d  tell from: %u@%h\7\n%s\n"

   #ctrl:   no
   ctrl:    "!m"
   8bit:    no
   escape:   no
   format:   "%d %u -> %r\t%s\n"
   outlog:   "log/tell"
   format:   "%d %u@%h -> %r\t%s\n"
   logiflogin: yes
   logfile:  "log/tell"

   ctrl:    "jm"
   8bit:    no
   escape:   no
   format:   default

   # ak mam idle viac ako 900 , tak priorita -16
   maxidle:  900   -16

   # ak mam idle menej ako 1 , tak priorita -8
   minidle:  1    -8

   # priority: z intervalu <-16,16>
   priority:  " joe "   -2 #-2
   priority:  " vi "   -2 #-2
   priority:  " vim "   -2 #-2
   priority:  " talk "  -3 #-3
   priority:  " ytalk "  -3 #-3
   priority:  " irc "   -4 #-4
   priority:  " lynx "  -5 #-5
   priority:  " tell "  -7 #-7
   priority:  "dos "   -8 #-8
   priority:  "sh "    2


   Znak '#' indikuje pre tell, ze sa jedna o poznamku. Prikazom format
   nastavite format vypisu sprav (odosielanych alebo prijimanych).
   Parametrom prikazu je bud slovo default resp. retazec uvedeny
   v uvodzkovkach. V retazci sa moze vyskytovat lubovolna postupnost
   znakov, pricom niektore maju specialny vyznam. Znaky uvedene za '\'
   sa interpretuju podobne ako v jazyku C pri formatovanom vystupe.
   Napriklad: \7 znamena riadiaci znak ^G (BELL),
        \n je riadiaci znak ^J (LF) - odriadkuje
        \t je riadiaci znak ^I (TAB) - tabelator
		atd...

   Znak uvedeny za '%' ma nasledovny vyznam:
    %u  - sa nahradi menom uzivatela (login name), ktory odkaz posiela.
    %h  - sa nahradi (menom stroja + domeny) uzivatela,
       ktory odkaz posiela.
    %r  - sa nahradi parametrom, komu je sprava zasielana - resp.
       skupina uzivatelov alebo alias - uvedenym pri posielani odkazu
       tell-om.
    %n  - nahradi sa nazvom odosielacieho programu. Obycajne je to "tell".
       Pouzitie je zriedkave.
    %p  - nahradi sa parametrom uvedenym za -t, ak bol pouzity.
       Ak nebol typ zadany tak sa nahradi prazdnym retazcom "".
    %s  - nahradi sa vlastnou spravou, odosielanou alebo prijimanou.
    %m  - message - rovnaky vyznam ako %s
    %l  - nahradi sa dlzkou posielanej spravy.
    %d  - nahradi sa aktualnym datumom, kedy je sprava poslana tell-om
       respektive prijimana, vo formate den mesiac (nie je uvedeny
       rok).
    %t  - nahradi sa aktualnym casom, kedy je sprava zaslana
       alebo prijimana.
    %D  - kombinacia %t a %d pricom v datume vystupuje i rok.

   Prikazom format: default sa nastavi standardny format vypisu doslych
   sprav, t.j. pri prijimani odkazu sa Vam na terminali objavi sprava
   v podobe
          @ text_odkazu

   Ak sa prikaz format v konfiguracnom subore nenachadza, automaticky sa
   pouziva nastavenie default.

   Prikaz ctrl povoluje respektive zakazuje prijimanie riadiacich
   znakov (ASCII 00H az 1FH) v texte odkazu. Parametrom no zakazete
   prijimanie vsetkych riadiacich znakov, teda aj LF (Line Feed -
   novy riadok). Prikaz ctrl Vam umoznuje nastavit alebo zakazat aj
   jednotlive riadiace znaky, ktore musite zapisat do uvodzoviek. Ak
   sa hned za uvodzovkou vyskytne znak '!', znamena to, ze povolujete
   vsetky znaky okrem znakov zapisanych za nim. Napriklad ctrl: "jm"
   znaci, ze povolujete iba prijimanie znakov ^J a ^M (LF a CR)
   a vsetky ostatne budu ignorovane. ctrl: "!gi" znamena, ze
   povolujete prijimanie vsetkych riadiacich znakov okrem ^G a ^I
   (BEL a HT - pipanie a tabelator) v texte odkazu. Parametrom yes
   povolite prijimanie vsetkych riadiacich znakov.

   Prikaz 8bit urcuje ako bude spracovavane prijimanie osembitovych
   znakov. Parameter yes povoluje prijimanie 8 bitovych znakov a ich
   spracovanie (vypisanie na terminal) je uz zalezitostou systemu, ako
   ich bude interpretovat. Parameter no "oreze" 8 bitovy znak, teda
   nastavi osmy bit na nulu. Tento prikaz ma vyznam napriklad pri prijimani
   odkazov posielanych prostrednictvom tell -f a nastavuje sposob akym
   budu tieto znaky vypisovane, t.j. 8bit: no sposobi, ze ASCII znaky
   od 128 vyssie budu transformovane do 7 bitovej ASCII tabulky.

   Prikaz escape povoluje (yes) resp. zakazuje (no) prijimanie ESC
   sekvencii (pre terminaly VT100 to mozu byt napriklad farby, posuv
   kurzora a pod.).

   Prikaz maxlen stanovuje maximalnu dlzku spravy, ktoru sme ochoty prijat.
   Prikaz ma jeden parameter - dlzku spravy. Ak je tento parameter no,
   tak je dlzka spravy neobmedzena. Ak prikaz nieje najdeny alebo ak je
   jeho parameter default, tak je maximalna dlzka nastavena na 1024 znakov.

   Prikaz wrap stanovuje pocet znakov, ktore mozu byt vypisane v jednom
   riadku spravy. Tento pocet je nastaveny parametrom. Ak je tento
   parameter no, tak je tato funkcia vypnuta. Ak sa pri vypise prekroci
   pocet znakov stanovenych tymto prikazom, tak sa vypise znak '\n' new line
   a este raz uvod formatu a pokracuje sa vo vypise dalej.


   Prikazom outlog nastavite meno suboru, do ktoreho sa maju logovat
   (zapisovat) spravy, ktore posielate tell-om. Spravy budu ulozene
   vo formate, ktory je momentalne nastaveny. Ten je urceny nastavenim
   v poslednom vyskyte prikazu format pred outlog. Ak sa prikaz format
   nenachadza nikde v konfiguracnom subore pred prikazom outlog, je
   pouzity format typu default. Ak ste spravu posielali tell-om Vy, teda
   neprijimali ste ju, tak sa spracovavanie konfiguracneho suboru konci
   na tomto bode - prikaze outlog. Parameter prikazu outlog sa uvadza
   v uvodzovkach.

   Prikaz logiflogin ma jeden mozny parameter - yes alebo no. Prikaz
   s parametrom yes zabezpeci, ze pokial ste prihlaseny do systemu
   a mate nastaveny subor na zaznamenavanie doslych sprav pomocou prikazu
   logfile, tak sa Vam tato sprava nielen vypise na terminal, ale aj
   zaloguje (zapise) do suboru s menom specifikovanym v prikaze logfile.
   Parameter no ma opacny vyznam, teda sprava sa nezaloguje do suboru,
   ale na terminal sa vypise. Ak sa prikaz logiflogin nenachadza pred
   prikazom logfile, tak ak ste prihlaseny tak sa sprava nezaloguje ale
   sa len vypise. (ako keby bol najdeny prikaz logiflogin: no)

   Prikazom logfile nastavite meno suboru, do ktoreho sa budu zapisovat
   spravy posielane tell-om na Vasu adresu pocas Vasej nepritomnosti, to
   znamena, pokial nie ste prihlaseni do systemu. Parameter prikazu sa pise
   v uvodzovkach. Vyskyt prikazu format pred prikazom logfile modifikuje
   format spravy (podobne ako pri prikaze outlog) zapisovanej do suboru.
   Taktiez vsetky ostatne nastavenia (ctrl, esc, 8bit, ...) sa beru do
   uvahy pri zapise spravy do logfile-u.

   Subor specifikovany prikazom logfile alebo outlog nemusi existovat. Ak
   neexistuje, tak bude automaticky vytvoreny pri prvom zapise. Ak tento
   subor existuje a nieje to regularny subor ale pomenovany socket, tak
   bude sprava zapisana do tohto socketu a tell bude cakat maximalne 3
   sekundy na odpoved, ktoru potom odosielatelovi vypise namiesto toho
   ze sprava bola zalogovana. Toto umoznuje komunikaciu so specialnymi
   demonmi prostrednictom tell-u.
   
   Namiesto mena suboru mozete napisat znak "|" a meno programu + argumeny,
   ktory bude spusteny a spravu dostane na standardny vstup. V tomto pripade
   bude tell tiez cakat na odpoved. Tato moznost vsak funguje iba ak bola
   povolena pri kompilacii tell-u.

   TIP: Ak chcete, aby sa Vam dosle spravy iba logovali do suboru
     a nevypisovali na terminal, mozete pouzit prikaz mesg n. V tomto
     pripade sa vsak uzivatelovi na druhom konci (ktory Vam spravu
     tellom zasiela) vypise, ze mate messages disabled (prijimanie
     odkazov zakazane) a odosielatel moze zostat v presvedceni, ze 
     ste spravu neobdrzali. Ak sa tomu chcete vyhnut, staci, ked si
     v sekcii nastavenie pre terminal (usek konfiguracneho suboru za
     prikazom logfile) nastavite format: "". V tom pripade sa
     odosielatelovi nevypise, ze mate messages disabled, samozrejme
     pokial mate mesg yes.

   Nastavenia za prikazom logfile platia obecne uz len pre vypis
   na terminal a koncia sa prikazom priority. 

   Prikaz maxidle nastavuje prioritu terminalu. Prvym parametrom prikazu je
   cislo, ktore udava pocet sekund idle time (cas uplynuty od posledneho
   stlacenia klavesu) a druhym parametrom je cislo, ktore udava o aku
   hodnotu ma znizit/zvysit (-/+) prioritu vypisovania spravy na terminal.
   Prikaz maxidle ma svoje opodstatnenie najma pri viacnasobnom prihlaseni
   uzivatela, ked je prihlaseny na viacero terminalov. Ak na terminale
   presiahne idle time vacsiu hodnotu ako je dana prvym parametrom, tak sa
   priorita znizi o hodnotu druheho parametru, tzn. ze v konkretnom
   priklade (vid. vyssie) sa po 15 minutach znizi priorita o 16, co
   znamena, ze sa na terminal sprava nikdy nevypise a terminal sa chova
   akoby bol zadany prikaz mesg n. 

   Zvysovanie resp. znizovanie hodnoty priority vypisu textu na terminal
   sa vzdy vypocitava z aktualnej hodnoty priority pre dany terminal (pri
   viacnasobnom prihlaseni pre kazdy terminal zvlast) a pociatocnou hodnotu
   je 0. Hodnota priority moze byt z intervalu -16 az +16, pricom ak hodnota
   presiahne spodnu hranicu intervalu, tak sa terminal chova presne takisto
   ako pri prikaze mesg n, teda vypis sprav na terminal je zakazany. Text
   prijimaneho odkazu sa vypisuje na terminal s maximalnou prioritou
   zo vsetkych terminalov, na ktore je prihlaseny (pozn. terminal sa
   tu chape v zmysle 'okno').

   Poznamka: Pri viacnasobnom prihlaseni uzivatela sa konfiguracny subor
        vyhodnocuje (spracovava) zvlast pre kazdy terminal (okno)!

   Prikaz minidle nastavuje prioritu terminalu a parametre su rovnake ako
   pri prikaze maxidle. Prvy paramater urcuje minimalny idle time pre dany
   terminal, tzn. ak hodnota idle time je mensia ako hodnota prveho 
   parametru, tak sa priorita zvysi/znizi (+/-) o hodnotu danu parametrom 
   dva. V konkretnom priklade (vid. vyssie) sa hodnota priority znizi
   o osem, ak cas nestlacenia klavesu je mensi ako 1 sekunda, t.j. v danom
   okne pise nieco a nechce aby sa mu tam spravy vypisovali.

   Prikazom priority mozete explicitne urcit hodnotu priority vypisu textu
   odkazu (zaslaneho tell-om) pre dany terminal (okno), pre ktory sa
   konfiguracny subor vyhodnocuje. Prvym parametrom prikazu priority je
   meno programu, ktory v danom okne prave bezi a tento paramater urcuje
   o aku hodnotu (paramater dva) sa ma priorita terminalu zvysit/znizit
   (+/-). Meno programu sa pise do uvodzoviek a je oddelene na zaciatku a
   na konci medzerou. Ak medzera chyba na zaciatku, tak sa prikaz priority
   interpteruje ako - nastav prioritu vypisu spravy na terminal, ak je na
   nom spusteny program (resp. zadany prikaz), ktory sa konci na retazec
   zadany prvym parametrom. Ak chyba na konci, tak ak sa zacina retazcom
   zadanym prvym parametrom. Ak medzera chyba aj na zaciatku aj na konci
   prveho parametra, tak to znamena zvysenie/znizenie priority, ak sa
   vyskytuje retazec v zadanom prikaze (ktorym bol program, ktory bezi na
   danom terminali - okne - spusteny). Konkretne z prikladu uvedenom
   vyssie vyplyva, ze ak ste viackrat prihlaseni a mate spusteny napriklad
   program joe (Joe's editor) na Vasom terminali, tak sa hodnota priority
   pre toto okno (tento terminal) znizi o 2. Ak mate spusteny talk, 
   v dalsom okne, tak priorita sa znizi pre neho o 3, tzn. ze si 
   neprajete vypisovat spravy do talk-u, ale do okna s vyssou prioritou,
   teda do okna, v ktorom bezi joe. Prikaz priority: "sh" 2 znamena, ze
   pre okno v ktorom bezi lubovolny shell (tcsh, bash, csh, sh, ...) alebo
   prikaz konciaci sa na 'sh' sa nastavi (resp. zvysi - ak bola predtym
   definovana inaksie) priorita na dva.
   Podmienky pre nastavovanie priority su popisane vyssie.
   POZNAMKA: Najdenim prikazu priority pre dany program spusteny na danom
        terminali sa prezeranie konfiguracneho suboru pre tento
	    terminal konci!
   
   Pre vacsie moznosti konfiguracie boli v konfiguracnom subore zavedene
   podmienky. Na zapis tychto podmienok sluzia prikazy:
   if,elseif,else,endif. Za tymito prikazmi sa narozdiel od ostatnych
   nepise dvojbodka ":". Medzi tymito prikazmi sa nachadzaju riadky, ktore
   su bud uvazovane alebo ignorovane podla splnenia/nesplnenia podmienky za
   if alebo elseif. Prikaz if moze byt aj vnoreny. Teda v bloku prikazov
   medzi tymito prikazmi sa moze nachadzat aj dalsi prikaz if.
   Za prikazom if a elseif nasleduje podmienka. Podmienka ma nasledujuci
   format: =="" | =="" ...
   ja nazov retazca v ktorom hladame . Ak sa v retazci 
   nachadza napisany v uvodzovkach, tak je podmienka splnena.
   V opacnom pripade sa testuje druha podmienka oddelena znakom "|". Ak
   nieje splnena ziadna z podmienok, tak sa cela podmienka povazuje za
   nesplnenu. moze byt jeden z tychto:
     name  - meno programu (obycajne "tell").
	 type  - typ zadany pomocou -t 
	 proc  - nazov programu, ktory bezi na prave testovanom terminale.
	      V pripade hladania prikazu outlog alebo logfile je tato
		  podmienka vzdy nesplnena.
	 user  - odosielatel spravy.
	 host  - meno/adresa stroja z ktoreho je sprava posielana.
	 rcpt  - prijemca (adresat) spravy.
	 message - text spravy.

   POZNAMKA: Konfiguracny subor sa prehladava tolko krat kolko krat je
   prihlaseny adresat spravy. Kazde taketo prehladavanie sa konci na prikaze
   priority, ktoreho prvy parameter sa vyskytuje v nazve programu spusenom
   na danom terminaly. Ak takyto prikaz nebol najdeny skonci prehladavanie
   na konci suboru. Okrem toho sa konfiguracny subor prehladava este raz.
   Toto prehladavanie sa konci na najdeni prikazu logfile.
    Okrem toho sa raz prehladava aj konfiguracny subor odosielatela
   spravy. Toto prehladavanie sa konci na prikaze outlog.

  Autor:
   Marek Zelem
   email: marek@fornax.elf.stuba.sk
   web:  http://fornax.elf.stuba.sk/~marek/

   Tento manual napisal v prevaznej miere
   Marek Kubran (kubiki@fornax.elf.stuba.sk)
   a mierne dopracoval Marek Zelem (marek@fornax.elf.stuba.sk)

  Subory
   $HOME/.aliases   - subor s vlastnymi aliasmi pre uzivatelov/skupiny
   /etc/user.aliases - globalny subor s aliasmi skupin uzivatelov
   $HOME/.tellrc   - primarny konfiguracny subor
   /etc/user.tellrc  - sekundarny konfiguracny subor
   /etc/utmp     - na vyhladanie uzivatela 

  Pozri tiez
   mail(1), mesg(1), who(1), write(1)

  Historia
   Program vznikol ako napodobenina ineho jednoducheho programu tell.
   Naslednym dopracovanim, pridanim moznosti konfiguracie, logovania sprav
   sa program zmenil do sucastneho stvu a poskytuje otvorene a este
   nepouzite moznosti. Ciastocne alebo uplne dokaze nahradit funkciu
   programov (tell,write,who,w,mail(prenos posty),ftp(prenos suborov),talk).
   Okrem toho umoznuje pouzitie tell-u na komunikaciu so specialnymi
   demonmi zabezpecujucimi rozne uzitocne sluzby.
   Viac informacii vid. http://fornax.elf.stuba.sk/~marek/tell/
   Pripadne otazky a navrhy posielajte na adresu marek@fornax.elf.stuba.sk
 
Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 4232 Marek Zelem