Tatry (September 2006)

Login

Vodopády v Tatrách (9.-10. september 2006)
Predná Hora - Výlet za Koníkmi (11. september 2006)
Slovenský Raj - Suchá Belá (13. sep. 2006)
Okolie Muráňa - Cesta na koníky (14. sep. 2006)
Slovenský Raj - Prielom Hornádu (15. sep. 2006)
Nová Lesná (16. sep. 2006)..