Moje projekty

     Na tejto stránke nájdete len veľké projekty, na ktorých sa snažím pracovať a niečo z nich už spravené mám a vyzerajú že je reálne ich dokončiť, len žiaľ času je málo a tak sa k niektorým projektom dostanem len príležitostne.

Upozornenie:

     Možno sa vám niektoré projekty budú zdať príliš ambiciozne. Nepatrím k ľuďom ktorí si z večera na ráno niečo vymyslia a potom okolo toho spravia veľké haló, dajú si to na stránku a tým to všetko končí. Na projektoch čo tu uvádzam som už dosť pracoval, niektoré náročnejšie sú viac myšlienkovo rozpracované, niektoré jednoduchšie sú z väčšej či menšej časti naprogramované. Rozhodne plánujem tieto projekty dokončiť, je to len otázka času. Túto stránku robím kôli prezentácii a zverejneniu mojich projektov. Možno sa medzi návštevníkmi tejto stránky nájde niekto, koho nejaký projekt zaujme a bude chcieť pomôcť pri jeho realizácii.

     Vďačne uvítam akúkoľvek pomoc, lebo ako som už spomenul: Času je málo a projektov veľa.


libslovak

 • Knižnica obsahujúca funkcie na POROZUMENIE slovenkému textu počítačom. Je založená na gramatickej analýze viet a slov, rozpoznávaní slovných duhov bez pomoci slovníka. V kombinácii s malým slovníkom môže poslúžiť napríklad ako použivateľsky priateľské zadávanie príkazov, alebo znalostí do znalostnej databázy s možnosťou klásť otázky v slovenskom jazyku. Bude použiteľná v rôznych programoch.
 • Zatiaľ je funkčné určenie rodu, pádu a vzoru podstatných a prídavných mien bez použitia slovníka. Tiež rozpoznáva slovenské predložky a zámená.
 • Ďalej treba spraviť rozpoznávanie ostatných slovných druhov. To je relatívne jednoduché. (Jedna ruka na klávesnici a v druhej príručka slovenského pravopisu)
 • Potom bude treba spraviť rozbor vety, určenie vetných členov atď...
 • Nakoniec sa spraví nejaký základný slovníček s najčastejšími slovami a ich významom (tak aby im porozumel aj počítač).
 • Možno ju bude možné použiť aj na opravu gramatických chýb v texte. ;-)
 • Uvítal by som každú pomoc v tomto projekte.

Hlasový syntezátor

 • Snaha o hlasovú syntézu pomocou skladania harmonických zložiek. Bude umožňovať plynulú reč s intonáciou, nastavenie farby, výšky a rýchlosti hlasu. V konečnom štádiu bude schopný aj spievať (To je kritérium, ktoré som si stanovil). Bude podporovať viacero jazykov. Pre začiatok slovenčinu.
 • Jadro programu už viacmenej hotové je, ešte bude treba spraviť zopár pokusov z frekvenčnou analýzou reči (frekvenčný analyzátor už rozbehaný mám) a trochu upraviť program a urobiť tabuľky.
 • Zatiaľ to funguje všeliako, ale je hneď zrozumiteľné že je to pokus o ludskú reč a niektoré hlásky sú celkom zrozumiteľné. Najmä musím prerobiť vnútornú aritmetiku, lebo sa asi niekde pri výpočtoch dostávam mimo rozsah čísel.
 • Uvítal by som každú pomoc v tomto projekte.

Atari XL/XE Tape analyzer

 • Linuxovský analyzátor kaziet s progamami pre Atari XL/XE. Z nasamplovanej kazety vo .wav formáte spraví adresár s programami prekonvertovanými do jednotného formátu (binárny atari formát) spolu s popisným súborom pôvodnej kazety, tak že bude možné celú pásku kedykoľvek zrekonštruovať. Tento program bude slúžiť na archiváciu všetkých programov z Atari XL/XE tak aby bolo možné napáliť ich na CD. Program bude umožňovať čítať nahrávky v turbe 2000 aj v štandarde a aj v rôznych špeciálnych formátoch typu dlhé bloky a podobne.
 • Zatiaľ mi ako tak behá nahrávanie štandardu. Turbo bude jednoduchšie. Len dúfam že 44100 vzoriek za sekundu mi bude stačiť. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale na správne zdetekovanie frekvencie niekoľko vzoriek treba a frekvencie na páske dosť kolíšu.
 • Potreboval by som to na zazálohovanie starých kaziet o ktoré už mám strach. Neviem akú majú životnosť. Nemám však čas sa tomu venovať.

Operačný systém "NOPOS"

 • "Nový Objektový Paralelný Operačný Systém" (To je zatiaľ len pracovný názov, lebo som zatiaľ žiadny dobrý názov nevymyslel). Je to Nový plne DISTRIBUOVANÝ OBJEKTOVÝ PARALELNÝ operačný systém. Zatiaľ je robený ako emulácia v jednom Linuxovom procese. Preportovanie na konkrétny hardwér príde na rad až keď bude systém ako tak funkčný.
 • Niektoré základné myšlienky systému:
  • Vykonávajú sa thready - paralelne. Thready nič nevlastnia, ani pamäť.
  • Nositeľmi práv a všetkej identity sú objekty. Jedine objekty majú pamäť. V Objekte môže bežať nula až nekonečno threadov.
  • Existuje len jediný a univerzálny prostriedok komunikácie - kanály. Kanály sprostredkúvajú komunikáciu bez ohľadu na to kde sa nachádzajú koncové body. Kanály sú teoreticky niečo medzi socketmi, zdieľanou pamäťou a volaním systému.
  • Komunikácia je založená na princípe peer to peer.
  • Všetky služby systému sú založené na koncepcii klient server.
  • Samotný systém je tvorený makrokernelom(R) (paródia na mikrokernel, lebo aj ten je zložený z modulov) a objektami poskytujúcimi rôzne služby, ktoré sa však z princípu nelíšia od ostatných objektov.
  • S kernelom sa priamo nekomunikuje, ani kanálmi. V podstate neexistujú volania systému, len kanálový komunikačný interface.
 • Zatiaľ je system myšienkovo rozpracovany niekotré časti sa ešte stále vymýšľajú a niektoré sú už pomerne podrobne navrhnuté. Prepínanie threadov a vnútro mikrokernelova komunikacia je aj naprogramovaná a plne funkcná.
 • Abmície:
  • Vytvoriť plne distribuovaný operačný systém.
  • Dosiahnuť menšiu réžiu systému ako pri monolitických systémoch, ktorých neprehľadná koncepcia bráni zefektívneniu.
  • Veľká odolnosť voči poruchám častí systému.
  • Veľmi rýchly nábeh (boot) a vypínanie systému. Systém teoreticky beží vždy. Vypnutie počítača je de facto len pozastavenie systému.

TFS

 • Nový súborový systém. Určený pre OS NOPOS, ktorý by mohol byť použitý aj v Linuxe. Hlavnými vlastnosťami sú VEĽMI EFEKTÍVNE využitie diskového priestoru, možnosť rýchleho insertovania dát na ľubovolné miesto v súbore, možnost veľmi jednoduchej zmeny veľkosi disku atď...
 • Všetky súbory budú na jednej úrovni, identifikované vnútorným číslom súboru. Adresár bude len databázou súborov. Teda súborový systém bude umožňovať súbory zoradiť do viacerých hierarchických štruktúr. Adresáre slúžia iba na zjednodušenie orientácie v súboroch, nie na samotné ukladanie súborov ako je to v dnes používaných súborových systémoch.
 • Ukážka efektívnosti (samozrejme hraničné prípady, ale zato vcelku pravdepodobné)
  Veľkosť diskuVeľkosť blokuMinimálna využiteľná bunkaJedným bajtom zaadresovateľný priestor
  2 GB 128 B 1 B 256 B
  8 GB 512 B 4 B1024 B
  2 TB 512 B1024 B 256 KB
 • Zatiaľ je len v štádiu návrhu.

     Ak vás niektorý z projektov zaujal napíšte mi prosím na adresu marek@fornax.elf.stuba.sk


Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 8343 Marek Zelem