Program web_compile

     Program web_compile slúži na generovanie webovských stránok zo šablónových súborov na základe konfiguračného súboru. Generuje stromovú štruktúru súborov a podporuje automatickú tvorbu menu.

     Konfiguračný súbor je štruktúrovaný. Skladá so zo sekcií, ktoré sa obyčajne transformujú do výstupných súborov.

  • O programe
    • Vznikol pre potreby Katedry Informatiky a Výpočtovej techniky FEI STU
    • Je univerzálny - konkrétne použitie je vecou šablónových súborov
    • Pomocou web_compile je generovaný aj tento web
  • Používateľská príručka
  • Program (Download)

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 4040 Marek Zelem