Program talker_klient

 • O programe
  • je to unixový klient pre Crazy Talker a talker Skala
  • slúži na spohodlnenie prístupu na talker
  • umožňuje editáciu písaného textu
  • má funkciu "tabkey" a históriu príkazov
  • umožňuje vlastné ofarbovanie textu
 • Program (Download)

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 3965 Marek Zelem