Program proxyrouter

     Program proxyrouter je jednoduchý smerovač http žiadostí na viacero http proxy serverov. Smerovanie funguje na základe doménového mena z URL a dostupnosti proxy serverov v čase spracovania požiadavky.

  • O programe
    • Vznikol na lepšie využitie dostupných proxy serverov
    • Je to proxy, ktorý požiadavky postupuje iným proxy serverom
    • Umožňuje logovanie všetkých žiadostí
  • návod na použitie
  • Program (Download)

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 3943 Marek Zelem