Knižnica libmmm

     Moja C knižnica. Robím ju uz niekoľko rokov. Vždy tu pridávam užitočné funkcie, ktoré naprogramujem pri rôznych príležitostiach.

 • Skladá sa z častí:
  • Compiler - Univerzálny prekladač "čohokoľvek na čokoľvek" so všetkým čo k tomu patrí, teda predprocesor, univerzálny lexikálny analyzátor, univerzálny syntaktický analyzátor. Obsahuje aj konfigurácie umožňujúce kompiláciu jazyka C. Je možné nadefinovať si napríklad vlastný konfiguračný jazyk pre svoje programy, alebo použiť C-čko na konfiguráciu vlastných programov, alebo niečo medzi tým, alebo čokoľvek na čo stačí vaša fantázia. Táto čast sa momentálne dorába, zatiaľ je funkčný lexikálny aj syntaktický analyzátor.
  • Dynamic - Práca s dynamickými poliami ľubovoľných prvkov, vkladanie a rušenie prvkov z poľa. FIFO/LIFO bufre, dynamické polia argumentov(void *[]), konverzie, automatické konvertovanie textu na char *[], atď...
  • Elf - Dynamické loadovanie skompilovaných .o súborov do programu, relokácia symbolov atď...
  • Io - Vstupno výstupné funkcie na umožnenie kvázi paralelnej činnosti programu. Je vhodné len pre určitý typ programov, ktoré pracujú z viacerými soketmi atd..
  • Logic - Univerzálny stavový automat a nejaké nedokončené funkie...
  • Menu - Univerzálne menu. Umožňuje jednoduchým spôsobom zadefinovať menu aj submenu, z ktorého sú volané normálne C-čkové funkcie. Zatiaľ obsahuje UI len pre textový príkazový riadok, ale plánujem dorobiť aj nejaké rozhranie pre Xwindows. Samotné menu je však úplne nezávislé od používateľského rozhrania. Je veľmi vhodné pre programátorov (ako ja), ktorí napísu celý program na posedenie a jediné čo im k úplnosti chýba je menu.
  • Net - Jednoduché sieťové funkcie, ale zato užitočné. Umožňujú písať sieťové aplikácie bez použitia zložitých sockaddr štruktúr. Obsahuje aj programátorsky priateľské funkcie na preklad mennej adresy na číselnú a naopak, zistenie užívateľa pomocou auth(ident) atď... (najstaršia čast knižnice)
  • Text - Funkcie na spracovanie textu. Preklad backslash-u. Lockovanie pomocou locksuboru s automatickou detekciou nezmazaných locksúborov.
  • Knižnica obsahuje aj niekoľko demonštračných ukážok.
 • O knižnici
  • Knižnica je funkčná a je možné si ju stiahnuť a používať.
  • Do knižnice budem stále pridávať nové užitočné funkcie a prípadne staré a nepoužívané vyradím.
  • Plánujem rozdeliť knižnicu na tri: Dynamické typy, Kompilátor, zvyšok.
 • Libmmm (Download)

Ak máte nejaké otázky alebo návrhy, pošlite mi ich na adresu marek@terminus.sk

Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 4342 Marek Zelem