Projekt Medusa DS9

     Projekt Medusa DS9 sa zaoberá podporou bezpečnosti založenej na autorizačnom serveri v systémoch typu UNIX. V súčasnosti funguje iba v systéme Linux. V pláne je však aj implementácia na BSD a ďalších OS.

     Medusa DS9 definuje vlastný bezpečnostý model, ale pritom podporuje aj integráciu iných bezpečnostných modelov.


  • O projekte
    • Vznikol pôvodne na zabezpečenie OS Linux
    • Model s autorizačným serverom sa ukázal ako veľmi silný a univerzálny.
    • Existuje funkčná verzia pre i386 Linux
    • Pracuje sa na ešte univerzálnejšej a ľahšie konfigurovatelnejšej verzii
  • Materiál k dispozícii


Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 9237 Marek Zelem