UNIX a Linux

     Pod UNIX-om a neskôr aj Linuxom som začal programovať na vysokej škole na pamätnom serveri decef.elf.stuba.sk (vtedy DEC5000), ktorý bol však príšerne pomalý. Od prázdnin medzi prvým a druhým ročníkom som programoval na serveri crazy.dcs.elf.stuba.sk (neskôr fornax.elf.stuba.sk). Potom sa množstvo mne prístupných počítačov značne zväčšilo.

     
Moje činnosti

 • programovanie v jazykoch: C, tcsh script, bash script a awk
 • skúsenosti s jazykmi: C++, assembler i386, perl, php, lisp a prolog
 • tvorba systémových programov
 • modifikácie jadra Linuxu
 • spravovanie servera
 • práca na bezpečnostných systémoch Medusa, Medusa NG a Medusa DS9
 • vývoj vlastnej kryptovanej VPN siete
 • vývoj vlastnej knižnice užitočných funkcií libmmm
 • práca na vlastnom operačnom systéme NOPOS, ktorého časti, vrátane preemptívneho multitaskingu, pokusne bežia v rámci jedného linuxového procesu
 • práca na univerzálnom prekladači LL1 jazykov
 • experimenty s ELF formátom, vlastné dynamické linkovanie ELF súborov
 • experimenty s umelou inteligenciou
 • experimenty so syntézou ľudského hlasu
 • grafika: parametrické modelovanie fraktálových stromov pre povray


Počet prístupov na túto stránku od 11.8.2000 je 8888 Marek Zelem